Välkommen

Ja till böneutrop

Varje fredag ska Moskén i Växjö få sända ut böneutrop i högtalare. Detta efter att en ansökan har blivit godkänd av polisen

Polismyndigheten som godkände ansökan om böneutrop gick igår ut med ett pressmeddelande. Böneutropen får ge genom högtalarsystem varje fredag. Ljudet måste dock hålla en viss nivå. Nivån får inte överstiga 45 db i inomhus i de hus som finns i närområdet, eller 110 db i skolornas utemiljö. Polismyndigheten ska också avgöra hur själva högtalarna får riktas.

Tillståndet börjar gälla den 5 augusti och är giltigt i ett år. Diskussionerna kring böneutropen har inte oväntat varit het i Växjö. Politiker har haft synpunkter och önskat att Moskén ska ta tillbaka ansökan.

Polisen har dock gjort sin bedömning. De har inte lagt vikt vid innehållet i det som ska sändas, alltså innehållet i bönen. Detta pga åsiktsfriheten. Det enda polisen har tagit hänsyn till är ljudnivån och i vilken omfattning ljudet kan påverka. Det har helt enkelt handlat om ljudnivå.

Vad grannar anser har inte haft del i polisens bedömning. Inkommer det en överklagan kan dock domstol ha sådan synpunkter.

 

Socialdemokraterna: Förbjud religösa friskolor

Socialdemokraterna meddelade under gårdagen att de vill förbjuda friskolor med religös inriktning. Socialdemokraterna tror att man med ett förbud mot religösa friskolor kan minska segregationen.

Socialdemokraterna menar att det är lärare som ska lära ut i skolor och att skolans värderingar ska styras av svenska värderingar och grundlagen. Motståndare är av en annan syn. De påtalar att vi lever i Sverige och alla har rätt att bestämma över sin religon och tro. Bara för att undervisningen fokuserar på elevernas religösa tro, så innebär inte det att skolplan eller grundlagar följs.

Men enligt Socialdemokraterna har skolan i Sverige inte gått åt rätt håll med en ökad segregation de senaste åren. De menar vidare att det finns exempel på skolor som står får förtryck och ökar segregationen och diskriminering med hänvisning till religon. Exempel på det är uppdelade klasser utefter kön. De säger vidare att det även har varit svårt för myndigheterna att utföra inspektioner hos de religösa friskolorna.

Socialdemokraterna är tydliga med att poängtera att alla elever har rätt att utöva sin tro, t ex att be, i alla svenska skolor. Det kommer inte förbjudas.

Socialdemokraterna kommer inom kort lägga fram en proposition med ett nytt lagförslag för att förbjuda religösa friskolor. Socialdemokraternas regeringspartner, Miljöpartiet, vill inte kommentera förslaget. Sprickan mellan de båda partierna verkar bara bli djupare och djupare.

 

Ebba Busch Thor kommenterar människans ursprung

Vetenskapen har länge bevisat att Adam och Eva inte var de första människorna. Men KDs partiledare Ebba Busch Thor håller inte med om det

Det var när Ebba Busch Thor medverkade i Fördomspodden som hennes syn kom fram. Hon blev tillfrågad om hon trodde att Adam och Eva var de allra första människorna. Ett snabbt “ja” till svar följde.

Om hon menar det på riktigt så innebär det att hon förnekar hela evolutions teorin.

 

Jan Björklund sågar skolverkets förslag om religionsundervisning

I ett nytt förslag från Skolverket ska alla fem världsreligioner få samma utrymme i undervisningen. Björklund menar att Kristendomen ska ha en särställning då det är och har varit Sveriges största religion och påverkat det samhälle vi har idag.

På uppdrag av Regeringen har skolverket arbetat fram förslag på nya kursplaner i grundskolan. De föreslår att religionsundervisningen ska fokusera lika mycket på alla religioner och inte ge kristendomen en särställning.

Förslaget sågas av Liberalerna, ett parti som prioriterar utbildning och skola. Liberalerna menar att det är viktigt att elever fördjupar sig extra mycket i Kristendomen. Kristendomen har i 1000 år varit dominerande i Sverige. Religionen har format det svenska samhället, till skillnad från t ex Hinduismen. Därför är det viktigt med djupa kunskaper i den kristna tron.

 

Därför är Jerusalem viktig för Kristna!

Jerusalem är en viktigt stad för många. Inte minst för människor med kristen tro. Vi reder ut varför.

Enligt Bibeln ska Jesus återkomma till Olivberget i Jerusalem. Det var vad Jesus själv talade om. För många kristna är därmed Judendomen och Israel viktiga. När Jesus kommer tillbaka förutsätts det att han tas emot som Messias av den judiska befolkningen i Israel. Men olika kristna grenar har olika syn på detta. Ortodoxa kristna har en annan syn på Jerusalem mot tex Katolska kristna.

Jerusalem är en viktig stad för Kristna, Judar och Muslimer. Kung David grundade det judiska landet för 3000 år sedan. Kristendomen delar gamla testamentet med Judendomen. Jesus var ju jude.

För Muslimer har staden också en viktig betydelse. Profeten reset till Jerusalem i en dröm, och staden är därför en helig stad.

 

Personlig assistans

Regeringen Löfven har under sin mandatperiod gått hårt åt människor med funktionshinder. De har dragit in rätten till personlig assistans för många, men nu lättare de på åtstramningarna. Sannolikt eftersom det är valår.

Det har under de senaste åren visats skräckexempel på hur människor som är beroende av personlig assistans lämnats utan hjälp pga att de fått sitt assistansbeslut indraget. Regeringen har skyllt på försäkringskassan, men sanningen är att regeringen har gett tydliga direktiv till försäkringskassan att minska antalet beviljade assistanstimmar.

Nu det senaste halvåret har vi fått se en helt annan sida av socialdemokraterna. De sparkar Försäkringskassans generaldirektör, förmodligen för att hon var för effektiv i att följa regeringens direktiv. Socialdemokraterna har helt enkelt förlorat mycket anseende i sin jakt på funktionsnedsatta. Frågan är då, vad händer med deras poltik efter valet om de vinner? Kommer de återigen strama åt för människor med funktionsnedsättningar?

Anordnare av assistans som anställer personlig assistenter åt assistansberättigade har märkt en markant skillnad i hur beslut fattas. Men också de assistansberättigades oro över att bli av med assistansen.

 

Injektioner som fyller ut

Det har vuxit fram en stor industri kring skönhetsbehandlingar. En populär behandling är fillers. Fillers är en produkt som fyller ut rynkor och som också kan användas för att modulera om ansiktets former och fylla läppar.
Det finns många olika kliniker som erbjuderinjektioner för att fylla ut i Stockholm.